Budowa dachu – wiązary dachowe

6 min read

Budowa dachu – wiązary dachowe: dachy budowane na prefabrykowanych wiązarach dachowych stają się coraz bardziej popularne w domach prywatnych. Wiązary można szybko zainstalować i zwykle wymaga to mniejszej liczby pracowników i materiałów niż dachy budowane na miejscu. Mogą być konstruowane z większą rozpiętością niż konwencjonalne dachy z desek, co pozwala na większą elastyczność w wymiarowaniu pomieszczeń.

Budowa dachu na wiązarach dachowych

Pierwszym wiązarem dachowym, który należy przybić, jest wiązar ściany szczytowej. Następnie pozostaje tylko przywieźć na miejsce pozostałe wiązary, ustawić je na znakach i przybić. Powszechnie stosowane wiązary dachowe składają się z pasów górnych i dolnych połączonych rozpórkami i często są wykonane z desek o wymiarach 5×10 cm. Górne pasy to krokwie tworzące połacie dachowe. Dolne pasy to poziome legary, które tworzą strop. Rozpórka pomaga łączyć cięciwy i przenosi obciążenie z jednej części na drugą oraz do punktów odniesienia obliczonych przez producenta. Pasy i rozpórki są połączone ze sobą za pomocą metalowych płytek łączących.

Rodzaje wiązarów dachowych

Istnieje wiele różnych rodzajów wiązarów dachowych. Zwykle opierają się na dwóch ścianach zewnętrznych, czasem z dodatkowym podparciem na wewnętrznej ścianie nośnej. Kiedy budowany jest zwykły dach, możesz zamówić deski jednego dnia i zostaną one wysłane do Ciebie następnego dnia. Kiedy używasz wiązarów dachowych do budowy dachu, ważne jest, aby nie czekać z zamówieniem wiązarów do samego końca. Wielu producentów potrzebuje kilku tygodni, aby je wyprodukować i dostarczyć. Przy składaniu zamówienia spotkaj się z przedstawicielem firmy i sprawdź wszystkie szczegóły i wymiary. Jeśli Twój dach ma świetliki lub inne duże otwory, możesz potrzebować dodatkowych wiązarów dachowych, aby wzmocnić te otwory. Często producent dostarcza potrzebne bloki wzdłuż kalenicy i linii wiązarów.

Zobacz koniecznie:

Przygotowanie wiązarów dachowych do budowy dachu

Wszystkie ściany budynku muszą być wyrównane w płaszczyznach pionowych i poziomych oraz zabezpieczone stężeniami. Wytnij listwy wiatrowe i bloki kalenicowe, jeśli nie zostały dostarczone przez producenta wiązarów dachowych. Większość wiązarów jest ustawiona w rozstawie 60 cm, a standardowy blok dla tego rozstawu to 55,5 cm Często bloki stykają się z podkładkami zarówno po stronie wiązania, jak i przy kalenicy i muszą być odpowiednio skrócone. Zrób to dobrze, a wiązary zostaną ustawione we właściwej odległości. W przeciętnym domu dwóch stolarzy może z łatwością zainstalować, zablokować i związać wiązary. Ale w domach wymagających dużych rozpiętości lub budowy dachów spadzistych może być potrzebna trzecia osoba do pomocy.

Budowa dachu - wiązary dachowe
Budowa dachu – wiązary dachowe

Bardziej efektywne jest ułożenie wiązarów dachowych w pozycji leżącej, w poprzek ścian od końca przeciwnego do miejsca, w którym rozpocznie się instalacja. Wiązary należy układać tak, aby część kalenicowa w miarę możliwości znajdowała się poza budynkiem. Jeśli ściana nie pozwala na ułożenie wiązarów w ten sposób, paczkę wiązarów można zainstalować pionowo na ścianach. Przed przecięciem metalowej taśmy, która spina paczkę, zwiąż górne pasy w pobliżu kalenicy za pomocą liny lub drutu, aby pozostały w pozycji pionowej podczas cięcia taśmy. Pamiętaj, że wiązary dachowe do budowy dachu są produktami inżynieryjnymi, a wszelkie nacięcia lub wywiercone otwory mogą zagrozić ich integralności strukturalnej. Nigdy nie modyfikuj ich bez zgody producenta. Wyjątkiem są wiązary na końcach budynku, które zwykle wykonuje się za pomocą słupków szczytowych, w których można wykonać cięcia pod krokwie wspornikowe o szerokości 5 cm.

Przebieg prac przy budowie dachu

Przed umieszczeniem pierwszego wiązara na miejscu, wbij gwóźdź w każdą deskę wiatrową i zawieś ją na tym gwoździu co 60 cm wzdłuż ścian zewnętrznych. Konieczne może być wykonanie otworów w niektórych listwach wiatrowych, aby przewietrzyć strych. Te otwory wentylacyjne są zwykle rozmieszczone 60 cm od każdego końca i co 1,80 pomiędzy nimi. W razie potrzeby wykonaj nacięcia w wiązarach szczytowych dla krokwi wspornikowych.

Następnie przybij długą, prostą deskę 5x na krawędzi do boku słupka ściennego na drugim końcu budynku. W pobliżu środka kalenicy należy ustawić deskę 5x i wystawać poza górny pas. Gdy wiązar szczytowy jest podniesiony, można go przybić do tej deski, aby utrzymać w pozycji pionowej. Teraz możesz przesunąć pierwszy wiązar na koniec budynku i ustawić pionowo, równo z zewnętrzną krawędzią budynku. Przybij wiązar do górnej konstrukcji przybijając gwoździem 90 mm ukośnie w odstępach co 40 cm, a następnie tymczasowo przybij go do pionowej deski przybitej do ściany końcowej. To usztywnienie będzie wystarczające, z wyjątkiem silnych wiatrów.

Często słupki naczółkowe są mocowane za pomocą wsporników. Jeśli tak, dobrze byłoby tymczasowo przybić do nich deskę 5×10 na wysokości 120 cm nad pasami. Ta deska będzie służyć jako poręcz dla pracowników, aby nie spadli. Następnie przybij paski do pierwszego wiązara po obu stronach linii wiązania. Na tym etapie oba wiązary dachowe będą dość stabilne. Kontynuuj sprowadzanie i przybijanie wiązarów. Zmierz górne cięciwy wzdłuż linii wiązania, aby upewnić się, że odstępy między wiązarami są prawidłowe. Ponadto wiązary dachowe można przymocować do kalenicy kilkoma długimi deskami 2,5×10 cm, z zaznaczonymi szczelinami między nimi.

Producent musi dostarczyć odpowiedni projekt zabezpieczenia wszelkich wiązarów dachowych do budowy dachu. Mocowania będą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak styl wiązarów, rozpiętość dachu, rodzaj pokrycia dachu oraz możliwość obciążenia śniegiem lub wystąpienia silnych wiatrów.

You May Also Like

More From Author