Czy obecnie opłacalne jest zatrudnianie pracowników ze Wschodu?

5 min read

Czy obecnie opłacalne jest zatrudnianie pracowników ze Wschodu? Od przeszło pięciu lat duża liczba pracowników ze Wschodniej Europy wspiera polską gospodarkę i pracuje dla polskich firm. Jednak w dobie nadchodzącego kryzysu, sytuacji zdrowotnej na świecie oraz innych czynników społeczno-gospodarczych, takie działanie może już nie być opłacalne. Warto zatem wiedzieć ilu mniej więcej pracowników ze Wschodu pracuje obecnie w Polsce oraz czy dalej opłacalne jest zatrudnianie ich aniżeli Polaków.

Dlaczego pracownicy ze Wschodu decydują się na przyjazd do Polski?

Nie da się ukryć, iż pracownicy ze Wschodu odgrywają kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorstw. Według danych statystycznych obecnie w Polsce legalnych na okres dłuższy niż pół roku zatrudnionych jest ponad milion osób ze Wschodniej Europy. Przede wszystkim są to obywatele Ukrainy oraz Białorusi. W ostatnich latach największą motywacją do przyjazdu osób ze Wschodu do pracy w Polsce była perspektywa finansowa. Wielu mieszkańców Wschodniej Europy zdecydowało się na przyjazd do Polski nawet z całymi rodzinami głównie ze względu na lepsze możliwości zarobkowe oraz ze względu na większe możliwości rozwoju. Według informacji podawanych przez wielu mieszkańców Ukrainy wielu z nich zdecydowało się na przyjazd ze względu na to, iż za tę samą pracę wykonywaną w swoim kraju mogą otrzymać kilkukrotnie wyższe wynagrodzenie. Co więcej z racji przynależności Polski do takich organizacji jak Unia Europejska czy też NATO mieszkańcy krajów Europy Wschodniej czują się bezpieczniej mieszkając w Polsce.

W jakich krajach najczęściej zatrudniani są pracownicy ze Wschodu?

W oparciu o zbiór różnych danych statystycznych można stwierdzić, iż pracownicy ze Wschodu specjalizują się w kilku branżach pracując w Polsce. Do miejsc, gdzie zatrudnionych jest największa liczba pracowników ze Wschodu można zaliczyć:

  • gastronomia – kawiarnie, restauracje, bary itp.;
  • usługi sprzątające;
  • budownictwo;
  • logistyka np. praca jako kierowca w branży transportowej;
  • pracownicy wszelkich większych zakładów o różnym profilu.

Pracownicy ze Wschodu są brani do tego typu branż głównie ze względu na fakt, iż są oni znacznie tańsi jeśli mowa o kosztach zatrudnienia dla pracodawcy aniżeli zatrudnienie Polaka o takich samych kwalifikacjach. Również ze względu na dobrą sytuację gospodarczą w ostatnich latach oraz ciągłe braki kadrowe pracownicy ze Wschodu są tak cenni dla pracodawców w Polsce.

Warto jednak wiedzieć, iż ten trend stale się odmienia. Aktualnie pracowników ze Wschodu nie satysfakcjonuje już wynagrodzenie oraz warunki do życia w Polsce. Pracownicy ze Wschodu coraz częściej myślą o emigracji zarobkowej lub też o powrocie do kraju.

Czy obecnie opłacalne jest zatrudnianie pracowników ze Wschodu w Polsce?

Wielu właścicieli firm czy też osób prywatnych może zastanawiać się, czy zatrudnianie nowych pracowników ze Wschodu jest opłacalne. Co prawda nadal jest niższy koszt zatrudnienia ich zamiast kandydata o podobnych kwalifikacjach z Polski. Jednak pracownicy ze Wschodu coraz częściej decydują się na wyjazd dalej do Europy Zachodniej (w głównej mierze do Niemiec, Holandii czy też Wielkiej Brytanii). Głównym powodem ich emigracji do innych krajów Europy Zachodniej jest fakt, iż mogą oni dostać znacznie lepiej płatną pracę niż w Polsce czy w swoim kraju rodzinnym. Jednocześnie pracodawcy z innych krajów Europy Zachodniej oferują znacznie lepsze warunki np. mieszkaniowe bądź socjalne dla pracowników ze Wschodu niż robią to pracodawcy w Polsce. Jednak biorąc wszystkie kryteria pod uwagę w kwestii opłacalności zatrudniania pracowników ze Wschodu to pracodawca jest zobligowany do podjęcia racjonalnej oraz obiektywnej decyzji dotyczącej przedłużenia współpracy z pracownikami ze Wschodu. Co prawda wiele branż nadal cierpi na braki kadrowe, jednak to w gestii pracodawcy leży decyzja czy będzie opłacalne dalsze zatrudnianie pracowników ze Wschodu.

Jak kryzys gospodarczy może wpłynąć na sytuację pracowników ze Wschodu?

Czy obecnie opłacalne jest zatrudnianie pracowników ze Wschodu?
Czy obecnie opłacalne jest zatrudnianie pracowników ze Wschodu?

Pomimo stabilności polskiej gospodarki w ostatnich latach niewątpliwie obecna sytuacja epidemiologiczna oraz społeczno-gospodarcza sprawia, iż coraz więcej pracowników ze Wschodu decyduje się na powrót do kraju. W dobie nadchodzącego kryzysu gospodarczego nie tylko na Ukrainie czy Białorusi ale i na całym świecie praca w Polsce może okazać się już nie tak opłacalna jak jeszcze kilka miesięcy czy też kilka lat wstecz. Sam kryzys gospodarczy dotknie (o ile już nie dotknął) wiele firm z branży gastronomicznej, usług sprzątających czy też budownictwa. Jest to tylko kilka branż gdzie było zatrudnionych wielu pracowników z Ukrainy. Aktualnie coraz więcej osób decyduje się na powrót w rodzinne strony. Powodem tego jest w głównej mierze brak stabilności zatrudnienia czy też rosnące koszty utrzymania pracowników ze Wschodu w Polsce. Dlatego też można już stwierdzić, iż kryzys wywołany sytuacją epidemiologiczną dosyć mocno wpłynie na decyzję pracowników ze Wschodu odnośnie powrotu do kraju. Według danych szacunkowych Polskę może opuścić nawet ok. 60% pracowników ze Wschodu. To z kolei spowoduje brak rąk do pracy, co może również skutkować zastojami  w wielu zakładach pracy i branżach, co z kolei przełoży się na dalsze spowolnienie polskiej gospodarki. 

You May Also Like

More From Author